Nasze usługi wykonujemy na terenie całej Polski (głównie w woj. małopolskim), jednak zdarza nam się także realizacja zamówień poza granicami kraju.

Staramy się działać jak najszybciej. Maksymalny czas oczekiwania wynosi 15 dni, choć z reguły zajmuje nam to o wiele mniej.

Zawsze kontaktujemy się z klientem telefonicznie 2 dni przed realizacją montażu.

Data jego wykonania może oczywiście zostać zmieniona na życzenie klienta.
Sam monta
ż garażu jest ekspresowy – trwa jedynie ok. 30 minut.

W skład ceny zakupu garażu wchodzi jego wykonanie oraz pełen montaż. Koszt transportu pod wskazany przez klienta adres jest dodatkowo płatny i zależny od odległości.
Ka
żdy zakupiony garaż podlega 12-miesięcznej gwarancji.

Klient dokonuje zapłaty w formie gotówki bądź przelewu dopiero po realizacji montażu.
Zaliczka (w wysoko
ści 20% ceny garażu) wymagana jest jedynie przy zamówieniach obejmujących niestandardowe modele.

Za przygotowanie podłoża pod garaż odpowiedzialny jest klient.
Szczególnie zalecana jest tu wylewka betonowa, fundament b
ądź bloczki z betonu (50×50).

Za przytwierdzenie garażu do podłoża odpowiedzialny jest klient. Brak jakiegokolwiek zakotwiczenia lub błędne jego wykonanie może spowodować uszkodzenie lub zmianę położenia garażu.
Zastrzegamy,
że nie ponosimy za to jakiejkolwiek odpowiedzialności, ponieważ kwestia ta leży po stronie zamawiającego.

Close Menu